ผอ.สช.อำเภอยะหริ่ง ร่วมต้อนรับ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เนื่องในโอกาสตรวจงานโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 11.00 น. นางวิจิตรา โต๊ะมีนา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง ร่วมต้อนรับ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เนื่องในโอกาสตรวจงานโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” และตรวจราชการอื่นๆ ณ สำนักงานฟาร์มตัวอย่าง บ้านปิยามุมัง ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 223 ครั้ง

X