สช.ยะรัง ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอยะรัง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรเดช หมู่เก็ม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอยะรัง และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้อประชุมอำเภอยะรัง จ.ปัตตานี โดยมี นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรังเป็นประธาน

การเข้าชม 170 ครั้ง

X