สช.ยะรัง เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดปัตตานี

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรเดช หมู่เก็ม ผู้อำนวยการการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง พร้อมด้วยนายอุสมาน มะมิงจิ นักจัดการงานทั่วไป ได้เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดปัตตานี และศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2563 เพื่อดำเนินการจัดทำแผนโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดปัตตานี และศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 278 ครั้ง

X