สช.อำเภอโคกโพธิ์ ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสากีนะห์ จินตรา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอโคกโพธิ์ ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมอำเภอโคกโพธิ์ ชั้น 3

การเข้าชม 82 ครั้ง

X