สช.จ.ปัตตานี เข้าร่วมประชุมติดตามและแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดชายแเนภาคใต้

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ดร.สุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมติดตามและแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดชายแเนภาคใต้ ณ องค์การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการองค์การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ภาพ / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 592 ครั้ง

X