สช.อำเภอโคกโพธิ์ ตรวจติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนนาวาวิทย์

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวสากีนะห์ จินตรา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอโคกโพธิ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนนาวาวิทย์ ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ โดยมีนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอโคกโพธิ์ เข้าร่วมตรวจติดตามในครั้งนี้ด้วย

การเข้าชม 27 ครั้ง

X