สช.อ.สายบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่2019(COVID-19)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายสุฟยาน แวบือซา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่2019(COVID-19) ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี โดยมีนายศุภมิตร ธัมมิกะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค7 เป็นประธานคณะกรรมการตรวจติดตามในครั้งนี้

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการฯขอขอบคุณผู้บริหารและครูทุกคน ที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

การเข้าชม 176 ครั้ง

X