สช.จ.ปัตตานี ตรวจติดตามการเปิดภาคเรียนวันแรกทั่วประเทศในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปัตตานี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายอับดุลฝัตตะห์ เจริญยืน หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ และ นายสุไลมาน อาแว นักวิชาการศึกษา ตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปัตตานี ตามที่รัฐบาลให้มีการเปิดภาคเรียนเป็นวันแรกทั่วประเทศในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ โรงเรียนส่งเสริมศาสน์ โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์ และโรงเรียนดารุลบารอกะฮฺ ซึ่งทางโรงเรียนให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ภาพ  / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 202 ครั้ง

X