สช.อำเภอโคกโพธิ์ ตรวจติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน


วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.45 น. นางสาวสากีนะห์ จินตรา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอโคกโพธิ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ โดยมีนายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และดร.สุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจติดตามในครั้งนี้

การเข้าชม 22 ครั้ง

X