สช.จ.ปัตตานี ตรวจติดตามการเปิดภาคเรียนวันแรกทั่วประเทศในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปัตตานี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายพนม อินทันแก้วรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ดร.สุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปัตตานี ตามที่รัฐบาลให้มีการเปิดภาคเรียนเป็นวันแรกทั่วประเทศในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา โรงเรียนเจริญศรีศึกษา โรงเรียนศาสน์สามัคคี และโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ซึ่งทางโรงเรียนให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ภาพ : นายนิพนธ์ เจ๊ะเดร์  / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 144 ครั้ง

X