ผอ.สช.อำเภอยะหริ่ง ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางวิจิตรา โต๊ะมีนา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง ร่วมต้อนรับ ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมคณะ เพื่อตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนส่งเสริมศาสน์ ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 209 ครั้ง

X