สช.ยะรัง ออกตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรงเรียนปอซันพัฒนา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุรเดช หมู่เก็ม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง ได้มอบหมายให้ นางสาวรอบีหยะ แมเราะดำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางมาดีฮะห์ มะ นักวิชาการเงินและบัญชี นางสาวนิอัซรอน ภูมิประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปและนางสาวยูนีซา เจะมะ นักจัดการงานทั่วไป ได้ออกตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเอกชนในระบบในสังกัด​ อำเภอยะรัง ตามที่รัฐบาลประกาศให้มีการเปิดภาคเรียนเป็นวันแรกทั่วประเทศ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของโรงเรียนปอซันพัฒนา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งได้ให้ความรู้วิธีป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 แก่นักเรียน ดังนี้
1.ให้หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ
2.ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
3.ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ
4.ให้ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่ รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อยครั้ง
5.ให้ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์
6.ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยสาธารสุขในพื้นที่

การเข้าชม 158 ครั้ง

X