สช.จ.ปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  ประธานกรรมการ การรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งที่ 274 / 2563 หน่วยรับสมัคร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ระหว่างวันที่ 8 – 17 กรกฎาคม 2563 ณ หน่วยรับสมัคร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 1,158 ครั้ง

X