ผอ.สช.อำเภอยะหริ่ง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “แนะแนวการศึกษา”

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางวิจิตรา โต๊ะมีนา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “แนะแนวการศึกษา” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนส่งเสริมศาสน์ ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยมีชุดสันติสุขที่ 102 ชุดควบคุมที่ 951 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

การเข้าชม 116 ครั้ง

X