ผอ.สช.อำเภอยะหริ่ง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอบรมค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) จังหวัดปัตตานี รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางวิจิตรา โต๊ะมีนา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอบรมค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) จังหวัดปัตตานี รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพตามหลักสูตรทางการแพทย์ จำนวน 35 วัน ณ กองร้อยตำรวจชายแดนที่ 444 หมู่ที่ 2 บ้านโต๊ะตีเต ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยมีนายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดในครั้งนี้

การเข้าชม 168 ครั้ง

X