สช.จ.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ กับนายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.สุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ กับนายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ในการรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี นักประชาสัมพันธ์ สช.จ.ปัตตานี

การเข้าชม 413 ครั้ง

X