สช.จ.ปัตตานี ร่วมตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางสาวสากีนะห์ จินตรา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอโคกโพธิ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอโคกโพธิ์ ร่วมตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และร่วมต้อนรับ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 7 ร่วมตรวจ ติดตามนโนบายดังกล่าวในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายประกอบการวินิจฉัยสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนจิปิภพพิทยา และ โรงเรียนนาวาวิทย์ ซึ่งทางโรงเรียนให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี้

ภาพ  / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 698 ครั้ง

X