สช.จ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาสถาบันปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามพื้นที่จังหวัดปัตตานี

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายสุไลมาน อาแว นักวิชาการศึกษา และนางสาวสากีนะห์ จินตรา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอโคกโพธิ์ ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาสถาบันปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยกองกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง สิทธิ การสนับสนุนงบประมาณ แผนการเรียนการสอน ตำราเรียนและข้อกฎหมาย เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ให้กับกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้นำไปปรับใช้ภายในโรงเรียนของตนเอง  ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพ : นายนิพนธ์ เจ๊ะเดร์  / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 246 ครั้ง

X