โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2563 สังกัด สช.จ.ปัตตานี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการประเมินตนเองของโรงเรียนเอกชนในระบบ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 54 คน ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี

ภาพ / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 310 ครั้ง

X