สช.จ.ปัตตานี ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนตอบสนองความต้องการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายอับดุลฝัตตะห์ เจริญยืน หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ และนางสาวซาลีฮา อาแว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนตอบสนองความต้องการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาจังหวัดภาคใต้ชายแดนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ภาพ : นายนิพนธ์ เจ๊ะเดร์  / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 426 ครั้ง

X