สช.จ.ปัตตานี ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี… เราสร้างไปด้วยกัน”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายอาดัม อาแว นักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี… เราสร้างไปด้วยกัน” ในส่วนภูมิภาค ประกอบกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา พระราชทานได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนำในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Nomal) โดยกำหนดรูปแบบเป็นการให้บริการประชาชน เช่น การให้ความรู้ด้านวิชาชีพ การทำหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การฝึกอาชีพด้านการเกษตรหรือการแปรรูปอาหาร การแจกเมล็ดพันธุ์พืช การให้บริการด้านสาธารณสุข การบริการตัดผม เป็นต้น ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี (อาคาร 2)

ภาพ : นายนิพนธ์ เจ๊ะเดร์  / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 353 ครั้ง

X