สช.จ.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายอาดัม อาแว นักทรัพยากรบุคคล สช.จ.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) มีภาระกิจลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายให้กับสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานศึกษา ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี

ภาพ : นายนิพนธ์ เจ๊ะเดร์  / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 578 ครั้ง

X