โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563 สังกัด สช.จ.ปัตตานี

วั

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563 พร้อมด้วย ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเครื่องมือฝึกทักษะเชิงบวกนำสู่การ PLC ในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยมีนายมูหัมมัดนาสีรูดดิน เล๊ะนุ ประธานคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นผู้จัดโครงการ ณ บักกะแลนฟาร์ม รีสอร์ทตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ภาพ : นายนิพนธ์ เจ๊ะเดร์  / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 134 ครั้ง

X