ประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 4/2563  พร้อมนายสุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม และบุคลากร เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยมีนายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอมายอ มาพบปะและพร้อมกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ภาพ / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 470 ครั้ง

X