สช.จ.ปัตตานี ปิดกิจกรรมที่ 5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์อิสลามศึกษาสำหรับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  ปิดกิจกรรมที่ 5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์อิสลามศึกษาสำหรับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการประเมินตนเองของโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี

ภาพ : นายคอเล็ด หะยีแวฮามะ / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 276 ครั้ง

X