สช.จ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ พื้นที่โครงการสวนรุกขชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดทำโครงการปลูกป่า และสิ่งแวดล้อม โดยให้ครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมอบนโยบายการปลุกป่า และป้องกันไฟป่า ณ พื้นที่โครงการสวนรุกขชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ หมู่ที่ 2 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ภาพ / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 355 ครั้ง

X