สช.ยะรัง เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมอำเภอยะรัง

วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 เวลา 8.30 น. นายสุรเดช หมู่เก็ม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง ได้เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมอำเภอยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 97 ครั้ง

X