ผอ.สช.อ.ทุ่งยางแดง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสะมาแอ ปอจิ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 โดยมีนายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา นายอำเภอทุ่งยางแดง/ผอ.ศปก.อ.ทุ่งยางแดง เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมอำเภอทุ่งยางแดง อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 165 ครั้ง

X