สช.อำเภอเมืองปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน”

วันอังคาร 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.30 น. นางแวเสาะ  แตมามุ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองปัตตานี พร้อมเจ้าหน้า ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” ณ ลานอเนกประสงค์จ้าวทะเล ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนชาวปัตตานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมกันมอบ ถุงธารน้ำใจ จำนวน 40 ชุด แก่ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้

การเข้าชม 147 ครั้ง

X