ผอ.สช.อ.ปะนาเระ ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายรุสมาน นิเฮง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมิน เพื่อขอให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานการบริหารการศึกษาของนายสุฟยาน แวบือซา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 155 ครั้ง

X