ผอ.สช.อ.ปะนาเระ ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอไม้แก่น

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายรุสมาน นิเฮง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมิน เพื่อขอให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานการบริหารการศึกษาของนางซากีเราะ เร่งหวัง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอไม้แก่น ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 146 ครั้ง

X