สช.ยะรัง เยี่ยมเยียนพบปะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนศรีพัฒน์ศาสตร์

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.20 น. นายสุรเดช หมู่เก็ม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง ได้เยี่ยมเยียนพบปะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนศรีพัฒน์ศาสตร์ โรงเรียนเอกชนในระบบในสังกัด ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การเข้าชม 156 ครั้ง

X