สช.จ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรม CRW Open Class โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา อ.เมือง จ.ปัตตานี

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.40 น. ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรม Open Class โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “CRW Open Class” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดเวทีเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน Lesson Study และวิธีการแบบเปิด Open approach ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา อ.เมือง จ.ปัตตานี

ภาพ / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 354 ครั้ง

X