สช.จ.ปัตตานี ร่วมรับฟังการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการศึกษา โดยใช้รูปแบบพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

วันที่ 06 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมรับฟังการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการศึกษา โดยใช้รูปแบบพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 โดยมี นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

ภาพ / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 481 ครั้ง

X