สช.จ.ปัตตานี ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การจัดการศึกษาของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 05น.นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การจัดการศึกษาของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พ.อ.พิชิต แกมนิรัตน์ ศปนย.กอ.รมน.ภ4 เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

ภาพ : นายนิพนธ์ เจ๊ะเดร์  / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 588 ครั้ง

X