สช.อ.ปะนาเระ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาไทย ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของนักเรียนประถมศึกษา 1 – 3

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายรุสมาน นิเฮง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สช.อ.ปะนาเระ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาไทย ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ตลอดจนเยี่ยมเยือนห้องเรียนของโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ

การเข้าชม 153 ครั้ง

X