ผอ.สช.อ.แม่ลาน เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงาน “ชุมชนสองวิถี ของดี สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น”

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงาน “ชุมชนสองวิถี ของดี สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น” เพื่ออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมที่พี่น้องไทยพุทธ – ไทยมุสลิม ได้ดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุข และเพื่อเป็นแบบอย่างในการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1.กิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
2.กิจกรรมละหมาดฮายัต
3.กิจกรรมการแข่งขันทำขนมพื้นบ้าน เช่น ขนมสามเหลี่ยม ตุปะ ขนมโค
4.กิจกรรมการแสดงผู้สูงอาย
5.กิจกรรมการประกวดจัดทำบุหงาซีเระ
6.กิจกรรมการแข่งขันแต่งกายย้อนยุค
7.กิจกรรมบนเวที เช่น การแสดงดิเกฮูลู

โดยมีนายปัญญา จินดาวงค์ นายอำเภอแม่ลาน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 275 ครั้ง

X