ผอ.สช.อ.ยะหริ่ง เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางวิจิตรา โต๊ะมีนา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน รัฐวิสาหกิจฯ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีนายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 49 ครั้ง

X