สช.อ.ปะนาเระ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมอำเภอปะนาเระ

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายรุสมาน นิเฮง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ ร่วมประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ พร้อมทั้งได้ชี้แจงการดำเนินงานของ สช.อำเภอ และการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนเอกชนในสังกัดในสถานการณ์ COVID-19 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน รัฐวิสาหกิจ และปลัดอำเภอเข้าร่วมประชุม โดยมีนายวิภาค ภู่เพชร นายอำเภอปะนาเระเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 60 ครั้ง

X