สช.อ.สายบุรี และผู้ประสานศูนย์ฯตาดีกา เข้าเยี่ยมและพบปะ นายอำเภอสายบุรี

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 7.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี พร้อมด้วย ผู้ประสานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อำเภอสายบุรี เข้าเยี่ยมนายสมมาตร บารา นายอำเภอสายบุรี และร่วมรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน และพบปะ ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเข้าชม 68 ครั้ง

X