สช.จ.ปัตตานี ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาคใต้ชายแดน

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวซาลีฮา อาแว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาคใต้ชายแดน เพื่อให้การบริหารและการใช้ข้อมูลครอบคลุมส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายศุภมิตร ธัมมิกะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสกายเลาจน์ (ชั้น 9) โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

 

ภาพ : นางสาวซาลีฮา อาแว / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 210 ครั้ง

X