สช.อ.ปะนาเระ ร่วมประชุมการจัดกิจกรรม “โครงการ Panare Run 2020”

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายรุสมาน นิเฮง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ ร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดกิจกรรม ” โครงการ Panare Run 2020″ ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯในวันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณชายหาดปะนาเระ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอปะนาเระ และต้านภัยโควิด-19 โดยมีนายเอกสิทธิ์ สองเมือง ปลัดอาวุโสอำเภอปะนาเระ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 30 ครั้ง

X