สช.จ.ปัตตานี ร่วมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 25 กันยายน 2563 นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2 กิจกรรม ระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2563 โดยมี ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางสาวสราภรณ์ สงวาริน นักวิชาการศึกษา และนางสาวชุติมา จรจิตต์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพ : นางสาวสราภรณ์ สงวาริน / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 196 ครั้ง

X