สช.อำเภอโคกโพธิ์ ร่วมกิจกรรมทอดกฐินของ วัดบ้านไร่พัฒนา

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวสากีนะห์ จินตรา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอโคกโพธิ์ มอบหมายให้ นางทิพย์วรรณ พิทักษ์บุตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินของวัด สำนักสงฆ์ ในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ ประจำปี 2563 ตามที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ มอบหมายฯ ณ วัดบ้านไร่พัฒนา ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 37 ครั้ง

X