สช.อ.หนองจิก เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นกล้าป่าชายเลน ร่วมปลูกป่า…คืนพื้นที่สีเขียว

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สช.อ.หนองจิก เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นกล้าป่าชายเลน ร่วมปลูกป่า…คืนพื้นที่สีเขียว โดยโรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา โรงเรียนเอกชนในระบบในสังกัด, กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 และสมาคมเครือข่ายรักษ์ชายฝั่งอำเภอหนองจิก ณ หมู่ 1 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งในกิจกรรมทุกฝ่ายได้ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง จำนวน 600 ต้น ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวและฟื้นฟูป่าโกงกางให้มีเหมาะสมทางธรรมชาติต่อไป

การเข้าชม 33 ครั้ง

X