สช.อ.หนองจิก ปรึกษาหารือการจัดโครงการเติมเต็มศักยภาพผู้สอนตาดีกาสู่ความสำเร็จ (Buddy Tadika)

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก ได้มอบหมาย นายนิฟูอาด  บาสาลาฮา นางสาวแวดะห์  แวกุโน และนางสาวไซยนับ หยีมะยิ เจ้าหน้าที่ สช.อ.หนองจิก เข้าร่วมปรึกษาหารือในการจัดดำเนินโครงการเติมเต็มศักยภาพผู้สอนตาดีกาสู่ความสำเร็จ (Buddy Tadika) ณ โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การเข้าชม 52 ครั้ง

X