สช.อ.ปะนาเระ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสังกัด

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายรุสมาน นิเฮง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สช.อ.ปะนาเระ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสังกัด ณ โรงเรียนอะเดร์รอซะห์อิสลามียะห์ ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ ทางสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

การเข้าชม 75 ครั้ง

X