รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ตามที่ได้มีประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศฯ

การเข้าชม 1,531 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X