สช.จ.ปัตตานี ประชุมหารือและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับข้อมูลเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมหารือและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับข้อมูลเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ พร้อมด้วย ดร.สุกรี แวมูซอ ,ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนปัตตานีและผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

ภาพ / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 260 ครั้ง

X