สช.จ.ปัตตานี ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มอ.ปัตตานี

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มบุคคล ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกในโอกาศที่นักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ได้จบหลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึง 29 มกราคม 2564 เป็นเวลา 3 เดือน ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 360 ครั้ง

X